Språk

På denna kurs där vi repeterar och friskar vi upp franska från början.

INNEHÅLL OCH MÅL
Tyngdpunkten läggs på språkliga och grammatiska och metodiska moment. Som grund använder vi läroboken där texter bygger ordförrådet och ger information om Frankrike. Vi tränar att tala genom dialoger, övningar och grammatik Därutöver använder vi oss av lärarens eget material.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs passar er som har läst franska i minst två terminer eller har motsvarande kunskaper i franska.

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Franska 1 av Gunilla Ericsson och Agnet Rehder.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.