Språk

På denna kurs ligger tyngdpunkten på det elementära språkliga- och grammatiska moment.

INNEHÅLL OCH MÅL
Man arbetar med färdigheter som läsa, höra, tala och skriva. Du lär dig glosor, läser och översätter texter, övar grammatik, skriver övningar och bygger upp sitt ordförråd. Målet är att du ska kunna tala om dig själv, dina intressen, beskriva olika vardagssituationer som att gå och handla och beställa mat samt uttrycka en åsikt.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs passar dig som har läst franska i minst två terminer eller har motsvarande kunskaper i franska.

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Franska 1 av Gunilla Ericsson och Agnet Rehder.

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För mer information om vår startgaranti läs under rubriken "Populära ämnen" här på vår hemsida.