Franska A2

Franska A2

Språk

På denna kurs ligger tyngdpunkten på det elementära språkliga och grammatiska moment.

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Här arbetar vi med färdigheter som läsa, höra, tala och skriva. Du lär dig glosor, läser och översätter texter, övar grammatik, skriver övningar och bygger upp sitt ordförråd. Målet är att du ska kunna tala om dig själv, dina intressen, beskriva olika vardagssituationer som att gå och handla och beställa mat samt uttrycka en åsikt och skriva enklare mejl.

FÖRKUNSKAPER
Läst tre terminer eller har motsvarande kunskaper i franska. Lektionerna anpassas till elevernas kunskapsnivå.

LEDARE
Anne kommer från Frankrike. Hennes kurser omfattar olika nivåer från nybörjare till repetition och från fortsättning till konversation. Som lärare och tolk har hon många års erfarenhet av att arbeta med människor i olika miljöer. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Franska 2 av Gunilla Ericsson, Agneta Rehder

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 5 deltagare är anmälda.
Vid 5 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.