Språk

På denna kurs ligger tyngdpunkten på det elementära språkliga och grammatiska moment.

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Här arbetar vi med färdigheter som läsa, höra, tala och skriva. Vi lär oss glosor, läser och översätter texter, övar grammatik, skriver övningar och bygger upp sitt ordförråd. Målet är att man ska kunna tala om sig själv, sina intressen, beskriva olika vardagssituationer som till exempel att gå och handla och beställa mat samt uttrycka en åsikt och skriva enklare mejl.

FÖRKUNSKAPER
Kursen passar er som har läst minst fyra terminer eller har motsvarande kunskaper i franska. Lektionerna anpassas till deltagarnas kunskapsnivåer.

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som Frankrike har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Franska 2 av Gunilla Ericsson, Agneta Rehder. Invänta din kallelse/faktura ifrån oss innan du köper kurslitteraturen.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.