Franska B1 lätt konversation med repetition

Franska B1 lätt konversation med repetition

Språk

På denna kurs ligger tyngdpunkten på det språkliga, grammatiska och metodiska moment.

INNEHÅLL OCH MÅL
Du ska vilja och våga använda franska i tal och skrift så mycket som möjligt. Som grund använder vi lärobokens texter som innehåller olika ämnesområden, dialoger, grundläggande grammatiska företeelser och övningar. Vi tränar samtal och lätt konversation samt bygger upp vårt ordförråd. Vi diskuterar den franska kulturen och civilisationen. Lektionerna anpassas till kursdeltagarnas olika kunskapsnivåer

FÖRKUNSKAPER
Kursdeltagarna behöver ha läst ungefär sex terminer eller har motsvarande kunskaper i franska.

LEDARE
Anne kommer från Frankrike. Hennes kurser omfattar olika nivåer från nybörjare till repetition och från fortsättning till konversation. Som lärare och tolk har hon många års erfarenhet av att arbeta med människor i olika miljöer. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Ledarens eget material

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 5 deltagare är anmälda.
Vid 5 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.