Språk

På denna kurs ligger tyngdpunkten på det språkliga, grammatiska och metodiska moment.

INNEHÅLL OCH MÅL
Deltagarna ska vilja och våga använda franska i tal och skrift så mycket som möjligt. Som grund använder vi lärobokens texter som innehåller olika ämnesområden, dialoger, grundläggande grammatiska företeelser och övningar. Vi tränar samtal och lätt konversation samt bygger upp vårt ordförråd. Vi diskuterar den franska kulturen och civilisationen. Lektionerna anpassas till kursdeltagarnas olika kunskapsnivåer

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs passar er som har läst franska i minst sex terminer eller har motsvarande kunskaper i franska.

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Kursledarens eget material

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".