Franska B2/C1 lätt konversation med repetition

Franska B2/C1 lätt konversation med repetition

Språk

På denna kurs är det viktigt att du som deltagare använder franskan så mycket som möjligt. Vi kommer att föra konversationer och diskutera fritt på kursen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi tränar upp förmågan att kunna uttrycka oss obehindrat i tal och i skrift. Vi för ett vardagssamtal, läser och förstår franska texter och deltar i olika diskussioner. Vi pratar om den franska kulturen och dess civilisation. Därutöver använder vi oss av tidningar, internet, tv-program och kursledaren eget material.

FÖRKUNSKAP
Deltagarna behöver ha läst franska i ungefär åtta terminer. Förstå mycket franska och kunna tala nästan flyttande. Lektionerna anpassas till deltagarnas kunskapsnivå och intresse.

LEDARE
Anne kommer från Frankrike. Hennes kurser omfattar olika nivåer från nybörjare till repetition och från fortsättning till konversation. Som lärare och tolk har hon många års erfarenhet av att arbeta med människor i olika miljöer. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på universitetet Sorbonne i Paris.

KURSMATERIAL
Ledarens eget material

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 5 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.