Språk

Den viktigaste delen ligger på de språkliga momenten – såsom uttryck, dialoger och diskussion.

INNEHÅLL OCH MÅL
Detta är en lätt konversationsgrupp. En del av arbetsmetoden är att vänja deltagarna vid franska genom att låta dem lyssna på och tala språket i största möjliga utsträckning. Meningen är att deltagarna skall kunna uttrycka sig obehindrat på lätt franska och ta del av diskussioner och dialoger. Lektionerna är anpassade till deltagarnas kunskapsnivå och intresse. På denna kurs repeterar vi även grammatiken.

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passar dig som läst 6-7 terminer eller har motsvarande kunskaper.

KURSMATERIAL
Vi läser texter hämtade från dags- och veckopress, lättlästa böcker och Internet. Därutöver används lärarens eget material.

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.