Språk

På denna kurs jobbar vi mycket med de språkliga momenten – såsom uttryck, dialoger och diskussion.

INNEHÅLL OCH MÅL
Detta är en lätt konversationsgrupp. En del av arbetsmetoden är att vi vänja oss vid franskan genom att lyssna på och tala språket i största möjliga utsträckning. Meningen är att ni skall kunna uttrycka er obehindrat på lätt franska och ta del av diskussioner och dialoger. Lektionerna är anpassade till er kunskapsnivå och intresse. På denna kurs repeterar vi även grammatiken.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passar er som har läst 5-6 terminer eller har motsvarande kunskaper i franska.

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som Frankrike har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSMATERIAL
Vi läser texter hämtade från dags- och veckopress, lättlästa böcker och Internet. Därutöver används kursledarens eget material.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.