Språk

Vi analyserar och diskuterar fritt om olika samhällsfrågor. Ingen grammatik.

INNEHÅLL OCH MÅL
Detta är en konversationsgrupp. Deltagarna ska kunna utrycka sig obehindrat på franska, ta del av konversation och kunna diskutera fritt om olika ämnen. Vi läser texter som är vardagsnära och hämtade ur dagspress och böcker. Här diskuteras modern skönlitteratur, samhällsproblem, aktuella händelser och nyheter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passar dig som konverserar fritt. Lektionerna anpassas till deltagarnas kunskapsnivå.

KURSMATERIAL
Kursledarens eget material, texter hämtade från internet, dagstidningar och skönlitteratur

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.