Språk

På denna kurs är det viktigt att man som deltagare använder franskan så mycket som möjligt. Vi kommer att föra konversationer och diskutera fritt på kursen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi tränar upp förmågan att kunna uttrycka oss obehindrat i tal och i skrift. Vi för ett vardagssamtal, läser och förstår franska texter och deltar i olika diskussioner. Vi pratar om den franska kulturen och dess civilisation. Därutöver använder vi oss av tidningar, internet, tv-program och kursledaren eget material.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passar er som har läst franska i minst sju terminer. På kursen ska man nästan kunna tala flyttande och förstå franska mycket bra.

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris..

KURSMATERIAL
Ledarens eget material

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.