Språk

Detta är lätt konversationskurs.

INNEHÅLL OCH MÅL
Deltagarna använder språket i största möjliga utsträckning, vi konverserar och diskuterar fritt. Vi tränar också på att tala franska genom dialoger, samtal och diskussioner. Vi använder även annat material som tidningar, Internet och lättläst litteratur samt lärarens eget kompendium.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passar er som har läst franska i minst åtta terminer. Förstå mycket franska och kunna tala språket nästan flyttande. Lektionerna anpassas till deltagarnas kunskapsnivå och intresse.

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSMATERIAL
Ledarens eget material

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.