Språk

Detta är en konversationsgrupp, där vi har dialoger, samtal och diskussioner på franska. Vi använder oss av material som tidningar, Internet och lättläst litteratur och TV program. Dessutom används eget material som ger information om den franska historien, litteraturen, poesin, visor, mat och människorna.

FÖRKUNSKAP
På denna kurs ska deltagarna kunna föra en konversation och uttrycka sig obehindrat på franska och har mycket goda kunskaper i språket.

KURSLEDAR
Anne kommer från Frankrike. Ett land som har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Ledarens eget material

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För mer information om vår startgaranti läs under rubriken "Populära ämnen" här på vår hemsida.