Franska C1/C2 - Conversation discutons en français

Franska C1/C2 - Conversation discutons en français

Språk

Detta är en konversationsgrupp. Vi har dialoger, samtal och diskussioner på franska. Vi använder material som tidningar, Internet och lättläst litteratur och TV program. Dessutom används eget material som ger information om fransk historia, litteratur, poesi, visor, mat och människor. Då utvecklar man konversationsnivån till en mycket högre standard.

FÖRKUNSKAP
På denna kurs ska du kunna föra en konversation och uttrycka dig obehindrat på franska och har mycket goda kunskaper i språket.

LEDAR
Anne kommer från Frankrike. Ett land som har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Ledarens eget material

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För mer information om vår startgaranti läs under rubriken "Viktig viktigt att veta".