Franska C1/C2 avancerad konversation

Franska C1/C2 avancerad konversation

Språk

Detta är en konversationsgrupp. Vi har dialoger, samtal och diskussioner på franska. Vi använder material som tidningar, Internet och lättläst litteratur och TV program. Dessutom används eget material som ger information om fransk historia, litteratur, poesi, visor, mat och människor. Då utvecklar man konversationsnivån till en mycket högre standard.

FÖRKUNSKAP
Deltagarna skall kunna föra en konversation och uttrycka sig obehindrat på franska och har mycket goda kunskaper i språket.

LEDAR
Anne kommer från Frankrike. Hennes kurser omfattar olika nivåer från nybörjare till repetition och från fortsättning till konversation. Som lärare och tolk har hon många års erfarenhet av att arbeta med människor i olika miljöer. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Ledarens eget material

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För mer information om vår startgaranti läs under rubriken "Viktig viktigt att veta".