Hantverk & konst

I stora, ljusa ateljéer inspireras vi av våra konstnärer som ledare oss i vårt skapande. Ordet ikon kommer från grekiskans eikon som betyder avbild. Ikonmåleri har sina rötter i kristet måleri från 300-talet, i synnerhet i de målningar som förekommer i katakomberna i bland annat Rom. Det egentliga målandet av ikoner uppstod dock först i det bysantinska riket på 500-talet.

KURSINNEHÅLL
På vår kurs i Ikonmåleri får deltagarna lära sig grunderna och får insikt i ikonmåleriets fantastiska värld! I studieplanen ingår komposition, färg och materiallära och skapar sina egna alster.

KURSLEDARE
Cristache Valilescu, konstnär med flerårig erfarenhet att hålla kurser i ikonmåleri.