Ordet ikon kommer från grekiskans ”eikon” som betyder avbild. Ikonmåleri har sina rötter i kristet måleri från 300-talet, i synnerhet i de målningar som förekommer i katakomberna i bland annat Rom. Det egentliga målandet av ikoner uppstod dock först i det bysantinska riket på 500-talet.

KURSINNEHÅLL
På vår kurs i Ikonmåleri får deltagarna lära sig grunderna och får insikt i ikonmåleriets fantastiska värld! I studieplanen ingår komposition, färg och materiallära och skapar sina egna alster. Kursen innehåller olika nivåer och är inriktad mot alla oavsett förkunskaper. Kursen är avsedd för att kunna kombinera praktiska sidorna med religiösa bilder. Vi väljer motivet som ska målas, (bibliska figurer) och färger, vi väljer också symboler som ska används. Som sedan målas på träpannå med oljefärg. Vi försöker hitta harmoni mellan färger, ingen färg ska sticka ut. Vi målar bilder av Maria och Jesus och andra heliga personer. Man måste inte vara troende för att delta kurserna.

KURSLEDARE
Cristache Valilescu, konstnär med flerårig erfarenhet att hålla kurser i ikonmåleri.

FÖRKUNSKAP
Kursen är för alla som är nyfikna och vill lära något nytt om ikoner, och vill kombinera färger på ett speciellt sätt för att måla religiösa bilder.

VIKTIG INFORMATION
Eget material medtages, oljefärger, akvarellpenslar. Träpannå kan köpas på skolan av cirkelledaren. Deltagarna jobba mest individuell och självständigt. Kursledaren är tillgänglig på plats under kurstiden till deltagarnas förfogande om dessa behöver hjälp eller idéer.