Språk

Detta studiesätt är perfekt för dig som har svårt att ha lektioner samma tid varje vecka, samt för dig som önskar ett intensivare tempo. När du vill starta din kurs, vilken dag och tid bestämmer du tillsammans med din ledare.

INNEHÅLL OCH MÅL
Innehållet anpassas efter dina kunskaper och dina behov.

KURSLEDARE
Piedad är född och uppvuxen i Barcelona där hon tog sin kandidatexamen i översättning och tolkning. Efter hon tagit sin examen arbetade hon två år i Marocko som spansk- och modersmålslärare för grundskoleelever och gymnasiestudenter. Hon kom till Sverige 2015, här har hon bland annat studerat på Lunds Universitet, påbörjat en magisterexamen och jobbar nu på två gymnasieskolor. Hon är en glad, positiv person som alltid ser till deltagarnas välmående och kan anpassa undervisningen efter deltagarens behov. Hennes nyfikenhet och kreativitet gör det möjligt att förklara och undervisa på ett underhållande sett.

KURSLITTERATUR
Bestämmer ni vid första kurstillfället

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida.