Musik, teater

Våra populära pedagoger är välutbildade och skräddarsyr kursen efter deltagarens nivå samt behov och önskemål för att man ska utvecklas så mycket som möjligt under kursens gång. Här får man utveckla sin musikalitet, förmåga att lyssna, teknik och repertoar. Klassisk inriktning efter noter.

KURSINNEHÅLL
Deltagaren lär sig stycken att spela både själv och i grupp. Här lär vi oss också att läsa noter från grunden, spela ackord, och kompa på olika sätt. Undervisningen är anpassad till deltagarens förkunskaper och man själv kan påverka innehållet.

FÖRKUNSKAP
Från nybörjare till avancerad nivå

KURSLEDARE
Bo- Anders Dahlskog, musiker

VIKTIG INFORMATION
Egen gitarr medtages till samtliga träffar. Materialkostnad ingår i kurspriset.