Musik, teater

Individuell pianoundervisning från nybörjare till avancerad nivå. Här får du utveckla din musikalitet, förmåga att lyssna, teknik och repertoar. Innehållet i kursen utformas i samspel mellan lärare och elev. Klassisk inriktning efter noter.

KURSINNEHÅLL
Vi bekantar oss med pianot på ett lekfullt sätt med Klang i Klaveret och lär oss namnen på tangenterna
Kroppshållning - vi går igenom hur man sitter rätt, handposition och fingersättning
Vi går igenom grundläggande teori, rytmik och notläsning
Vi lär oss att spela enkla melodier på gehör (lyssna och härma)
Vi lär oss förstå hur enkla ackord (treklanger) är uppbyggda
Vi fokuserar mer på tvåhändigt spel och bekantar oss med fler tonarter
Vi provar på att spela enkla stycken i olika genrer
Fyrhändigt pianospel med eleven (lärare + elev)
Vi lär oss hur man transponerar (”flyttar” en låt till en annan tonart)
Vi jobbar med interpretation
Kursplanen är en allmän beskrivning för alla pianoelever dock anpassas undervisningen individuellt till varje elevs förmåga och intresse.

KURSLEDARE
Eva Graf

VIKTIG INFORMATION
* På denna kurs utgår inga statliga och kommunala bidrag