Språk

Detta studiesätt är perfekt för dig som har svårt att ha lektioner samma tid varje vecka, samt för dig som önskar ett intensivare tempo. När du vill starta din kurs, vilken dag och tid bestämmer du tillsammans med din ledare.

INNEHÅLL OCH MÅL
Innehållet anpassas efter dina kunskaper och dina behov.

LEDARE
Stefan har en doktorsexamen i historia och har utöver det också ett stort språkintresse. Det har bland annat lett till studier i ryska på universitetsnivå och mångåriga kontakter med människor i det stora landet i öst, bland annat genom resor dit. Stefan gillar att skriva och har författat flera böcker, men för utbyte av idéer, kunskap och kulturella kontakter är det talade ordet om möjligt ännu viktigare. Därför tycker han att det är fantastiskt roligt att lära sig ett främmande språk.

KURSLITTERATUR
Bestämmer ni vid första kurstillfället

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti här på hemsida under rubriken " Viktigt att veta"