Musik, teater

Våra populära pedagoger är välutbildade och skräddarsyr kursen efter deltagarnas nivå samt behov och önskemål för att man ska utvecklas så mycket som möjligt under terminens gång. För er som vill lära sig att spela blåsinstrument - trumpet. Här får man lära känna instrumentet, grundläggande teknik, lära sig spela i olika tonarter, öva sitt uttryck genom rytm, tempo, dynamik.
Man får även lära sig noter och gehörsspel, improvisation samt att skriva en egen låt.
När du vill starta din kurs, vilken dag och tid bestämmer du tillsammans med din ledare.

KURSINNEHÅLL
- Instrumentkännedom och vård
- Andningsövningar
- Spelposition - hur du håller instrument
- Tonstart
- Övningsrutiner
- Tonbildning/klang
- Embrochure
- Transponering
- Teknikövningar
- Utökat register
- Dubbel- och triotunga
- Uttryck och interpretation
- Dur och moll
- Starkt och svagt
- Rytm och puls
- Tempo

KURSLEDARE
Jakob Lenberg, trumpet- och pianolärare

VIKTIG INFORMATION
Egen trumpet medtags till samtliga träffar