Djur, natur & miljö

På vårt informationsmöte kommer Pelle att informera om våra olika kurser som vi erbjuder under våren 2019. Vi kommer bland annat att prata om kurslitteratur, vilken utrustning du ska ha och mycket mer.

På infomötet kommer ni tillsammans i gruppen att bestämma upplägget för den planerade motorsågskursen A+B med planerad starta den 25/3. Vad innebär då detta? Jo, ni tillsammans i gruppen kommer fram till vilka dagar och tider ni kommer träffas på under kursens gång.

Föranmälan krävs då vi bjuder på kaffe och kaka.

Hjärtligt välkommen!