Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den italienska grammatiken och ett utökat ordförråd kommer du att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på italienska om enkla ämnen. Målet är att du ska utvidga dina kunskaper angående kultur och om samhället där språket talas.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst italienska minst en termin eller har motsvarande kunskaper i italienska.

KURSLEDARE
Beata är svenska i passet men italiensk i själen. Hon åker fram och tillbaka mellan Italiens alla delar, numer oftast för nöjet men har också bott där en period och volontärarbetet. Varje resa innebär nya guldkorn och Beata har en stor del av sitt hjärta i det stövelformade landet. Italienska använder Beata mestadels till vardags men hon har också mycket vänner och bekanta där italienskan gör sig gällande. För övrigt tror hon på det livslånga lärandet - att det ska vara roligt och framför allt användbart.

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 1 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.