Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituation som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera dig och att småprata. Vi kommer även att jobba med grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande begreppen. Under kursen ska vi också ta tillfället i akt att få veta mer om Italien och dess kultur. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva olika situation i vardagen.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst italienska i minst två terminer eller som redan har motsvarande kunskaper i italienska.

KURSLEDARE
Irene kommer från Toscana och kom till Sverige i 2014. Hon studerade litteratur och kommunikation i Italien, och specialiserade sig på italienska lingvistik vid Lunds universitet. Hon tror att det viktigaste för inlärning är att ha det roligt på lektionen och tycker om att lyssna på önskemål av sina elever och förbereda lektionerna i enlighet därmed. Hon är mer än glad att svara på alla frågor om italiensk kultur som sina elever kommer att vilja fråga.

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 1 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson.

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida