Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituation som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera dig och att småprata. Vi kommer även att jobba med grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande begreppen. Under kursen ska vi också ta tillfället i akt att få veta mer om Italien och dess kultur. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva olika situation i vardagen.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst italienska i minst två terminer eller som redan har motsvarande kunskaper i italienska.

KURSLEDARE
Gabriele kommer från en liten stad mellan Parma och Reggio Emilia i norra Italien och flyttade till Sverige i oktober 2017. Gabriele har studerat i både Milano och Stockholm, är nybakad lingvist och talar flytande italienska, svenska. Han är social och fascineras av mänskliga relationer. Gabriele tycker att delaktighet och nyfikenhet är livets bästa ingredienser!

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 1 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson.

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida