Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av italienska. Tack vare kursen lär du dig att känna igen och använda vardagliga fraser och uttryck i enkla samtal (som att handla, fråga om vägen eller beskriva din familj och dina livs- och yrkesförhållanden). Du kommer också att kunna läsa korta prosttexter och du kommer även att få en god förmåga att uttrycka dig själv skriftligt.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst italienska minst tre terminer eller som redan har motsvarande kunskaper i italienska.

KURSLEDARE
Francesca är en italiensk kvinna som flyttade från Milano till Sverige i april 2009. Francesca har många års erfarenhet som italiensk lärare både i Italien och i Sverige. Hon tycker att lära sig ett nytt språk innebär också att upptäcka nya färger, arom och smaker. Under sina lektioner försöker Francesca alltid att överföra så mycket så möjligt dessa aspekter av italienska språket och kulturen.

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 1 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson och ledarens eget material.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.