Språk

Här kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den italienska grammatiken och ett utökat ordförråd kommer deltagarna att kunna ställa frågor och förstå, samt att tala och skriva på italienska på ett enkelt sätt. Målet är att man ska utvidga sina kunskaper angående kultur och om samhället där språket talas. Efter kursen kommer man att kunna kommunicera i olika sammanhang på ett enkelt sätt om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst italienska i minst tre terminer eller har motsvarande kunskaper i italienska.

KURSLEDARE
Språk och lingvistik är inte bara mitt jobb utan också min hobby. Jag har arbetat som kursledare i nästan 10 år. Att förmedla en kultur genom språkundervisning är en ära och en passion. Jag kommer ursprungligen från Florens och har studerat “lingvistik/italiensk kultur och språk” på Universitetet i Siena. Jag har en stor anknytning till min stad och till Toscana. Utöver undervisning i italienska är jag också diplomerad florist. Jag tycker om att spendera min fritid med växter och med att lära mig japanska.

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 1 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.ital