Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av italienska. Färdigheten ska omfatta god förståelse av enklare italiensk normalprosa och vardagligt talspråk samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på italienska.

>b>FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst italienska minst tre terminer eller har motsvarande kunskaper i italienska.

KURSLEDARE
Gabriele kommer från en liten stad mellan Parma och Reggio Emilia och flyttade till Sverige i oktober 2017. Han ville bli arkitekt, men pluggade språk i både Milano och nu är han lingvist i stället. Han kan italienska, engelska, svenska och spanska, han är social och fascineras av mänskliga relationer. Han tycker att delaktighet och nyfikenhet är livets bästa ingredienser!

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 2 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.