Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att förstärka självförtroende när man uttrycker sig på italienska i olika sammanhang. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt.

INNEHÅLL OCH MÅL
Målet är att ni ska kunna kommunicera klart och tydligt samt få syn på den italienska kulturen i många avseenden. För övrigt ska deltagarna erhålla lämpliga språkliga verktyg för att få ut mer av utlandssemestrarna och för att uppleva nöjet i att besöka Italien. Undervisningen sker huvudsakligen på italienska och fokus ligger på muntlig kommunikation som utgår ifrån praktiska situationer. I slutet av denna kurs kommer du att med god hörförståelse och utökat ordförråd kunna klara av vardagslivssituationer såsom att handla i affärer, be om information, berätta kort om en situation med mera.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst italienska i minst fem terminer eller som har motsvarande kunskaper i italienska

KURSLEDARE
Fabio kommer ifrån Syditaliens fängslande region Apulien (Puglia), och kom till Sverige i juli 2012. Fabio har studerat i både Italien och Spanien och talar flytande italienska, svenska, spanska. Är utåtriktad och är mycket intresserad av möten med andra människor. Fabio är helt övertygad om att delaktighet och nyfikenhet är de bästa ingredienserna för att förbättra sin kunskap!

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 2 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson och ledarens eget material.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.