Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av italienska. Målet med kursen är att du ska kunna kommunicera klart och tydligt samt få syn på den italienska kulturen i många avseenden. Färdigheten ska omfatta god förståelse av italiensk normalprosa och vardagligt talspråk. Under kursens gång kommer deltagarna att utveckla en god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Undervisningen sker huvudsakligen på italienska och fokus ligger på muntlig kommunikation som utgår ifrån praktiska situationer.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst italienska i minst fem terminer eller som redan har motsvarande kunskaper i italienska.

KURSLEDARE
Fabio kommer ifrån Syditaliens fängslande region Apulien (Puglia), och kom till Sverige i juli 2012. Fabio har studerat i både Italien och Spanien och talar flytande italienska, svenska, spanska. Är utåtriktad och är mycket intresserad av möten med andra människor. Fabio är helt övertygad om att delaktighet och nyfikenhet är de bästa ingredienserna för att förbättra sin kunskap!

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 2 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson och ledarens eget material.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.