Språk

Detta är en kurs för dig som är intresserad av att samtala på italienska och debattera om olika aktuella teman som kännetecknar den italienska kulturen. Genom detta utvecklar deltagarna förmågan att prata, läsa och skriva.

INNEHÅLL OCH MÅL
På kursen kommer vi att använda språket för att stärka muntliga färdigheter. Genom dialoger och skrivuppgifter kommer vi att utvidga vår kunskap om Italien och dess kultur. I slutet av denna kurs kommer deltagarna att känna sig tryggare och förberedda för att hålla konversationer på olika nivåer. Bearbeta och tolka artiklar och texter som kräver avancerade språkliga kompetenser utifrån olika perspektiv. Förbättra förmågan att tillgodose sig skönlitteratur på italienska samt utvidga ordförråd och argumentationsförmågan.

FÖRKUNSKAP
Du behöver som kursdeltagare har läst italienska i ungefär fem terminer, eller har motsvarande kunskaper i italienska.

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 2 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson och ledarens eget material.

VIKTIG INFORMATION
Star6garanti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 5 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.