Språk

Kursen vänder sig till dig som aldrig har tidigare studerat italienska eller du har kanske tidigare studerat på en grundläggande nivå men vill börja om från grunden igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituation som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera dig och att småprata. Vi kommer även att med grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande begreppen. Under kursen ska vi också ta tillfället i akt för att veta mer om Italien och dess kultur. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva olika situation i vardagen.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare kunskaper i italienska behövs.

KURSLEDARE
Francesca är en italiensk kvinna som flyttade från Milano till Sverige i april 2009. Francesca har många års erfarenhet som italiensk lärare både i Italien och i Sverige. Hon tycker att lära sig ett nytt språk innebär också att upptäcka nya färger, arom och smaker. Under sina lektioner försöker Francesca alltid att överföra så mycket så möjligt dessa aspekter av italienska språket och kulturen.

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 1 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson.

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida