Språk

Det här är en kurs i avancerad italienska. Deltagarna lär sig att tala obehindrat och att tolka underförstått innehåll i långa texter. Efter kursen kan man använda språket flexibelt och effektivt i både sociala och yrkesmässiga sammanhang. Undervisningen sker på italienska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med gruppövningar och konversation.

INNEHÅLL OCH MÅL
På kursen får deltagarna arbeta med långa och komplicerade texter. Målet är att förstärka sin förmåga att uttrycka sig flytande och spontant. Gruppen kommer att samtala om olika ämnen som rör det italienska språket och det italienska samhället. Krävande texter med underförstått innehåll används för olika ändamål. Deltagarna förväntas vara aktiva på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

FÖRKUNSKAP
Det här är en kurs för er som har läst italienska C1 i sin helhet eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper i italienska. Man kan redan förstå huvuddragen i komplexa texter på italienska om olika ämnen.

KURSLEDARE
Fabio kommer ifrån Syditaliens fängslande region Apulien (Puglia), och kom till Sverige i juli 2012. Fabio har studerat i både Italien och Spanien och talar flytande italienska, svenska, spanska. Är utåtriktad och är mycket intresserad av möten med andra människor. Fabio är helt övertygad om att delaktighet och nyfikenhet är de bästa ingredienserna för att förbättra sin kunskap!

KURSLITTERATUR
Italiano: pronti, via! 2 av Marco Mezzadri - Paolo E. Balboni ISBN: 978-88-557-0119-8

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.