Italienska nybörjare

Italienska nybörjare

Språk

Kursen vänder sig till dig som aldrig har tidigare studerat italienska eller du har kanske tidigare studerat på en grundläggande nivå men vill börja om från grunden igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituation som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera dig och att småprata. Efter kursen kommer deltagarna att använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva sin familj och andra människor, hur de lever och bor, sin utbildningsbakgrund och sitt nuvarande jobb. Vi kommer även att utreda en framträdande del i grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande begreppen. Under kursen tar vi också tillfället i akt att få veta mer om Italien och dess kultur.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare kunskaper i italienska behövs

LEDARE
Beata är svensk i passet men italiensk i själen. Åker fram och tillbaka mellan Italiens alla delar och hittar alltid nya guldkorn i det stövelformade landet. Beata tror på det livslånga lärandet - att det ska vara roligt och framför allt användbart.

KURSLITTERATUR
Buon Viaggio! 1 av Paola Eklund Braconi och Manuela Ruppel Olsson

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Viktigt att veta".