Keramik skulptur med modellstudier 5 ggr

Keramik skulptur med modellstudier 5 ggr

Hantverk

Skulptur med modell
Modell- och porträttstudier fem sammankomster. Resterande tid ägnar vi åt fria former.

LEDARE
Christel Khan, Skulptör med långvarig erfarenhet att hålla i skulpturkurser

KURSMATERIAL
Materialkostnad tillkommer, vilket täcker kostnaden för lera, glasyr och bränning. Faktureras efter avslutad kurs.

VIKTIG INFORMATION
Ha gärna oömma kläder!