Språk

Kanske ska ni resa till Kina eller så är ni bara nyfiken på landet vars fascinerande kultur på många sätt speglas i världens äldsta levande skriftspråk. Om ni i ett anpassat tempo vill lära känna grunderna i det kinesiska tal och skriftspråket och samtidigt bekanta dig med livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden i olika sammanhang där språket talas är detta en kurs för er. Innehållet är ämnat för er som vill lära sig enkla fraser och elementär teckenuppbyggnad och ger grundläggande färdigheter för vidare studier.

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Med hjälp av symboltecken och ljudstavningsalfabetet pinyin lär vi oss på ett lekfullt sätt enkla ord och fraser som associeras till konkreta situationer i vardagslivet. Då kinesiska tecken ofta är uppbyggda av associativa sammansättningar lär vi oss några av dessa samtidigt som vi bekantar oss med kinesiskt vardagsliv, kultur och historia.

KURSLEDARE
Mats har bland annat en magisterexamen i kinesiska och har även studerat språket i Beijing. Han har länge varit verksam som tolk och översättare och varit aktiv i olika arrangemang relaterade till Kina där han bidragit med sin expertis. Han har också stor kännedom om landet efter många års frilansade i resebranschen där han ledsagat både turist- och specialgrupper. Han läser nu en ämneslärarutbildning där målsättningen är att i framtiden med en pedagogisk ansats kunna undervisa i landets språk och kultur på svenska skolor.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper.

KURSLITTERATUR
Bestäms på första träffen.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfälle och timmar kan komma att justeras efter startad kurs