Data & IT

Du har behoven och verktygen men du känner inte igen dig. Du vet inte riktigt hur du skall göra. En introduktion i PC (Windows 10), surfplattor och telefoner (Android och IOS) så att du sedan förstår hur det är uppbyggt och fungerar.

INNEHÅLL
På kursen tittar vi på hur man hanterar digital information och kommunikation. Oberoende av verktygen eller vem du använder den nya tekniken med. Genomgång av program samt säkerhet och backup. En introduktion i det nya som bygger mycket på Internet med inloggning och nya möjligheter till samarbete och delning av information. Sen förstår du uppbyggnaden och hur du bäst får det att fungera med myndigheter, banker, sjukvården, föreningslivet, företag och privatpersoner.

FÖRKUNSKAP
Grundläggande kunskaper i datorer och telefoner.

LEDARE
En kommersiellt färgad tekniker med kunskaper både i tekniken bakom och användningsområden, alltid långt framme i teknisk utveckling. Leif har under åren byggt upp en god kompetens inom teknik och utbildning. Arbetat med digital teknik sen 80-talet.

VIKTIG INFORMATRION
På kursen träffas vi på lektioner där information varvas med att prova själv. Vi lär oss tillsammans, utbyter egna erfarenheter, tipsar varandra och har det trevligt samtidigt som vi ser möjligheterna. Du får gärna ta med din egen utrustning till kursen. Kursmaterial genom vägledning och länkar till information som redan är tillgänglig på nätet.