Data & IT

Här får deltagarna en introduktion i hur det digitala samhället fungerar och hur man kan dra nytta av den tekniken. Hur gör man när man ska ha kontakt med sjukvården, vänner och familjemedlemmar som redan använder den digitala tekniken.? Det tar vi reda på här på kursen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi tittar och jobbar med hur man tar sig fram i det nya digitala samhället, oberoende av verktygen eller vem som man använder den nya tekniken med. Genomgång av program samt säkerhet och backup. En introduktion i det nya som bygger mycket på Internet med nya möjligheter till samarbete och delning av information. Vi tittat också på hur du använda din smartphone för resor med till exempel Skånetrafiken. Efter kursens slut kommer deltagarna att förstå hur det är uppbyggt och hur man på bäst får det att fungera med företag, myndigheter, banker, sjukvården, föreningslivet och privatpersoner.

FÖRKUNSKAP
Grundläggande kunskaper i data

KURSLEDARE
En pedagogiskt färgad tekniker med kunskaper både i användningsområden och tekniken bakom, alltid långt framme inom teknisk utveckling. Leif har under åren byggt upp en god kompetens inom teknik och utbildning. Arbetat med digital teknik sen 80-talet.

VIKTIG INFORMATRION
Vi lär oss tillsammans, utbyter egna erfarenheter, tipsar varandra och har det trevligt samtidigt som vi ser möjligheterna. Ta med er bärbara dator till kursen. Kursmaterial genom vägledning och länkar till information som redan är tillgänglig på nätet.