Kommunikation och konflikthantering

Kommunikation och konflikthantering

Kommunikation, information

Vad är det som gör att ett samtal leder till ett möte, och ett annat samtal låser sig? Vilken medvetenhet, och vilka färdigheter, är det som gör skillnaden? I den här kursen utforskar vi detta i teori och praktik. Syftet är att höja kvalitén på kontakten med oss själva, och andra. Det hjälper oss i sin tur att vända konflikter till möjligheter, vilket främjar vår utveckling som människor. NVC kan användas med familj, vänner, på jobbet, i folkrörelsearbete.

KURSINNEHÅLL
• Skilja mellan observationer-tolkningar, känslor-tankar, behov-strategier, önskemål-krav
• Skillnaden mellan orsak och stimuli
• Vad dina känslor berättar om ditt inre liv
• Hur du kan vända en kritisk inre dialog till lärande
• Om människans utveckling över tid – beroende, oberoende, ömsesidigt beroende
• Om skillnaden mellan behovsbaserade och dominansbaserade system
• Vad empati är, och hur vi lyssnar med empati
• När det är dags att sluta lyssna och istället uttrycka oss

FÖRKUNSKAPER
Du behöver inga förkunskaper för att delta

LEDARE
Ricardo Guillén har hållit föreläsningar och studiecirklar inom NVC sedan 2013. Han har gått Friare Livs års program 2013-2014, år 2 under 2015-2016, medlingsprogram 2016-2017, samt assisterat på Friare Livs år 1 under 2016-2017 och år 2 under 2017-2018. Till vardags använder Ricardo NVC som medlare i brott, samt jobbar som TA-personal på Lunds universitet. Ricardo Guillén har en fil.kand. i sociologi.