Hantverk & konst

I den här kreativa miljön kan deltagaren ta tag i sitt måleri som man kanske inte tidigare haft tid till. Man kan även arbeta med ansökningsprover till konst eller designutbildningar. Vi har blandade grupper där åldern inte har någon betydelse, man kan vara helt nybörjare eller vilja vidareutveckla sitt skapande. Det skapar ett intressant möte mellan deltagarna där alla har något att bidra med. Deltagarna får goda grunder i teckning, målning, kroki och modellteckning, färg och formlära, perspektiv samt materialkunskap. Vi arbetar med gemensamma uppgifter som stilleben, porträtt, modellteckning/målning och gestaltningsuppgifter för att öva upp seendet och känslan för färg och form.

SÖNDAGSKURS: Är man nybörjare får man individuell handledning i till exempel materiallära, färglära, bildrummet och perspektiv/komposition där vi har genomgångar och gör gemensamma övningar. Är man van att arbeta med bild så kan man vara med på det som deltagaren har behov av eller arbetar med egna projekt, där man får det stöd som man behöver med diskussioner och handledning av läraren. Även på söndagen tar vi upp ”veckans konstnär”. I kursen ingår ett visst antal studietimmar med modell för modellteckning/målning.

INNEHÅLL OCH MÅL
Att deltagaren ska lära sig grunderna i färglära, komposition, perspektiv, modellteckning/målning och därigenom utveckla din känsla för färg, form och den konstnärliga arbetsprocessen. Bli hjälpt att komma fram till ditt personliga uttryck i bildskapandeprocessen. Att få en förståelse för olika konstnärliga uttryck och sammanhang genom att se på och diskutera olika konstnärers bilder och teknik.

HUVUDLEDARE
Stina Lindskog, konstnär

VIKTIG INFORMATION
Materialkostnader ingår inte i kurspriset.
Kursledaren går igenom vad du behöver köpa eller komplettera med vid första kurstillfället. Du behöver till exempel blyertspennor och kol, skissblock, färger och penslar etc.

KURSINTYG
För de som önskar utfärdar vi kursintyg efter avslutad kurs. Närvaro på kursen måste vara minst 75% av kurstiden.