Hantverk & konst

I den här kreativa miljön kan deltagaren ta tag i sitt måleri som man kanske inte tidigare haft tid till. Man kan även arbeta med ansökningsprover till konst eller designutbildningar. Vi har blandade grupper där åldern inte har någon betydelse, man kan vara helt nybörjare eller vilja vidareutveckla sitt skapande. Det skapar ett intressant möte mellan deltagarna där alla har något att bidra med. Deltagarna får goda grunder i teckning, målning, kroki och modellteckning, färg och formlära, perspektiv samt materialkunskap. Vi arbetar med gemensamma uppgifter som stilleben, porträtt, modellteckning/målning och gestaltningsuppgifter för att öva upp seendet och känslan för färg och form.

SÖNDAGSKURSEN är i huvudsak en fortsättningskurs där tonvikten ligger på egna projekt. Här får man hjälp och stöd av läraren att fullfölja sina egna idéer. Går man flera dagar och är nybörjare är detta en dag då man hinner fördjupa sig i de uppgifter som man håller på med. I kursen ingår ett visst antal studietimmar med modell för modellteckning/målning.

INNEHÅLL OCH MÅL
Att deltagaren ska lära sig grunderna i färglära, komposition, perspektiv, modellteckning/målning och därigenom utveckla din känsla för färg, form och den konstnärliga arbetsprocessen. Att man ska bli hjälpt att komma fram till sitt personliga uttryck i bildskapandeprocessen. Att få en förståelse för olika konstnärliga uttryck och sammanhang genom att se på och diskutera olika konstnärers bilder och teknik.

HUVUDLEDAREVIKTIG INFORMATION
Materialkostnader ingår inte i kurspriset. Kursledaren går igenom vad du behöver köpa eller komplettera med vid första kurstillfället. Du behöver till exempel blyertspennor och kol, skissblock, färger och penslar.

KURSINTYG
För de som önskar utfärdar vi kursintyg efter avslutad kurs. Närvaro på kursen måste vara minst 75% av kurstiden. Obs! Uppehåll 30/10 (höstlov)