Hälsa & välbefinnande

Medicinsk Qi Gong - Biyunmetoden är en egenvårdsmetod där man genom avslappning, naturlig andning, koncentration och naturliga rörelser tillför livsenergi (qi) till kroppen och hjärtat. Denna samordning mellan inre och yttre rörelser, stillhet och aktivitet, ökar människans förmåga till självläkning och förbättrar kroppens egna funktioner.
• Dong Gong - fortsättningskurs som ger fördjupade hälsoeffekter och förmåga att tillgodogöra sig livskraft i kropp och själ.

VIKTIG INFORMATION
Kostnad för studiematerial 150 kr ( bok - CD ) tillkommer

Kursen är godkänd som friskvård.
KURSLEDARE
Inger Christensen Qigonginstruktör i Biyun metoden med flera års erfarenhet av undervisning.