Kustskepparintyg

Kustskepparintyg

Navigation och sjöliv

En kurs för dig som redan har Förarintyget, din ledare har en bred båtlivserfarenhet och kommer med många bra tips under kursens gång! Kursen ger dig all den kunskap du behöver för att göra en längre färd utomskärs. Har du en båt som är minst 4 x 12 m krävs Kustskepparintyg.

INNEHÅLL OCH MÅL
I kursen får du bland annat lära dig navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och VHF. För att skriva Kustskepparintyget så behövs ett intyg om praktik - dag. Se i din blå Intygsbok. Om du önskar kan även ett mörkerpass ordnas, tala då med din kursledare om intresse och behov finns.

FÖRKUNSKAP
Ett avklarat Förarintyg - minst en månad gammalt vid skrivningen av Kustskepparen

LEDARE
Rolfs båtintresse väcktes när han började som elektrikerlärling på Öresundsvarvet i Landskrona. Han har sysslat med fritidsbåtar sedan 1969. Han har inte jobbat yrkesmässigt på sjön men för drygt 20 år sedan började Rolf jobba i sjöräddningssällskapet. Detta är en ideell organisation för räddning av skeppsbrutna. Under sex års tid var han stationschef (uppsyningsman) på sjöräddningsstationen i Barsebäckshamn.

KURSMATERIAL
Här ska du använda ditt material från Förarintygskursen. Du behöver ha passare, transportör, övningssjökort 616. Till denna kurs tillkommer övningssjökort 61/93 resp. Sjötrafikföreskrifterna tillsammans ca 250 kr. Vi beställer materialet till samtliga och fakturerar detta separat.

VIKTIG INFORMATION
Efter avslutad kurs anordnas ett Kustskeppar prov inför förhörsförrättare godkänd av NFB. Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, pris 450 kronor. Du ska ha fyllt 15 år för att få skriva provet.