Humaniora

I den här kursen får du bekanta dig med olika skönlitterära texter som noveller, utdrag ur romaner samt poesi.

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursledaren läser högt den aktuella texten och pausar vid olika tillfällen för att ge utrymme till reflektioner, tankar och kommentarer. Om gruppen vill och önskar, kan läsningen frivilligt delas mellan deltagarna. Vid varje enskild träff får du ett eget exemplar av texten som du kan läsa med i, medan du lyssnar. Kursen riktar sig till dig som känner sig osäker av olika anledningar inför litterära texter men är nyfiken och undrande inför skönlitteratur. Den riktar sig även till dig som är mera van att läsa men som av olika anledningar för tillfället, inte orkar eller hinner med att på eget initiativ läsa.

FÖRKUNSKAP
Läsintresse och nyfikenhet på vad skönlitterära texter kan bidraga med i livets vardag och prata om detta tillsammans med andra människor.

KURSLEDARE
Kerstin Edvardsson, legitimerad logoped och utbildad ledare i Shared Reading

KURSLITTERATUR
Av ledaren valda texter som ges ut vid varje enskilt tillfälle

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida