Hantverk & konst

Kursen är för både nybörjare och för dig som målat tidigare, undervisningen är individuellt anpassad till stor del. Du får arbeta utifrån din egen kunskapsnivå och dina förutsättningar. Vi arbetar i en liten grupp och varje deltagare får handledning efter sin förmåga och ambitionsnivå. Under kursens gång får du sedan tips om lämpliga färger och annat material till målning i olja eller akryl.
I våra stora, ljusa ateljéer inspireras du av våra konstnärer som ledare i ditt skapande.

INNEHÅLL OCH MÅL
I studieplanen ingår komposition, färg och materiallära.
Vi går igenom grundformer och tecknar enkla föremål. Fortsättningsvis studerar vi mellanrumsformer och du får lära dig skuggteknik. I färglära talar vi bl.a om grundfärger, komplementfärger och vi gör övningar i sättet att blanda färg. Du kan prova på akryl och/ eller oljefärg. Vi går igenom perspektivlära och praktiserar ex på naturmotiv. Den som önskar kan få kunskap om ansiktets och kroppens proportioner och även träna på detta. Inte minst har vi trevligt tillsammans! Välkomna!

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs

KURSLEDARE
Jan Åke Andersson, konstnär och pedagog i bild och form med med flerårig erfarenhet att hålla i målerikurser

VIKTIG INFORMATION
Medtag färger, penslar och det underlag som du önskar arbeta med, samt skissblock och mjuk penna. Oömma kläder!
Material kan köpas på: Martins Color på Stora Nygatan 4 i Malmö.


KURSINTYG
För de som önskar utfärdar vi kursintyg efter avslutad kurs. Närvaro på kursen måste vara minst 75% av kurstiden.