Hantverk & konst

Kursen är för både nybörjare och för dig som målat tidigare, undervisningen är individuellt anpassad till stor del. Du får arbeta utifrån din egen kunskapsnivå och dina förutsättningar.

Vi arbetar i en liten grupp och varje deltagare får handledning efter sin förmåga och ambitionsnivå.
Under kursens gång får du sedan tips om lämpliga färger och annat material till stilleben- och modellmåleriet i olja eller akryl.


KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Vi går igenom färgteori och -systematik, gör ett par praktiska övningar med komplementfärger och studerar hur färger påverkar varandra.
Till dessa övningar använder vi akrylfärg, som ingår i kursavgiften. Sedan arbetar vi vidare i valfritt, eget material, med stilleben-måleri under ett par kvällar och avslutar kursen med två tillfällen modellmåleri, en enda lång ställning.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs.

KURSLEDARE
Harald Nyman, verksam konstnär. Utbildad på Gerlesborgsskolan och Konstfack i Stockholm. Har haft separatutställningar och grupputställningar i bl.a. Stockholm, Österåker och Norrköping.
Utvald till Vårsalongen på Liljevalchs ett flertal gånger.


VIKTIG INFORMATION
Medtag några enkla penslar, ett par cm breda, underlag som du önskar arbeta med, samt skissblock och mjuk penna. Oömma kläder!
Material kan köpas på: Martins Color på Stora Nygatan 4 i Malmö.

KURSINTYG
För de som önskar utfärdar vi kursintyg efter avslutad kurs. Närvaro på kursen måste vara minst 75% av kurstiden.