Hantverk & konst

I den här kreativa miljön kan du ta tag i ditt måleri som du kanske inte tidigare haft tid till. Du kan även arbeta med ansökningsprover till konst eller designutbildningar. Vi har blandade grupper där åldern inte har någon betydelse och du kan vara helt nybörjare eller vilja vidareutveckla ditt skapande. Det skapar ett intressant möte mellan deltagarna där alla har något att bidra med. Du får goda grunder i teckning, målning, kroki och modellteckning, färg och formlära, perspektiv samt materialkunskap. Vi arbetar med gemensamma uppgifter som stilleben, porträtt, modellteckning/målning och gestaltningsuppgifter för att öva upp seendet och känslan för färg och form.

MÅNDAGSKURS: är i huvudsak en fortsättningskurs där tonvikten ligger på egna projekt. Här får du hjälp och stöd av läraren att fullfölja dina egna idéer. Går du flera dagar och är nybörjare är detta en dag då du hinner fördjupa dig i de uppgifter du håller på med. På måndagen läggs större tonvikt på ”veckans konstnär” då vi ser på och diskuterar olika nu levande eller konsthistoriskt intressanta konstnärer för att ge ökad kunskap om olika konstnärers uttryckssätt och teknik. I kursen ingår ett visst antal studietimmar med modell för modellteckning/målning.

INNEHÅLL OCH MÅL
Att du ska lära dig grunderna i färglära, komposition, perspektiv, modellteckning/målning och därigenom utveckla din känsla för färg, form och den konstnärliga arbetsprocessen.
Att du ska bli hjälpt att komma fram till ditt personliga uttryck i bildskapandeprocessen.
Att få en förståelse för olika konstnärliga uttryck och sammanhang genom att se på och diskutera olika konstnärers bilder och teknik.

HUVUDLEDARE
Stina Lindskog, konstnär

KROKILEDARE
Sarah Kläpp, konstnär

VIKTIG INFORMATION
Materialkostnader ingår inte i kurspriset.
Kursledaren går igenom vad du behöver köpa eller komplettera med vid första kurstillfället. Du behöver till exempel blyertspennor och kol, skissblock, färger och penslar etc.
Konstlinjens kursdeltagare får under kurstiden 10% rabatt på konstnärsmaterial hos Martins color, Stora Nygatan 4, Malmö, med undantag av duk och spännramar.

KURSINTYG
För de som önskar utfärdar vi kursintyg efter avslutad kurs. Närvaro på kursen måste vara minst 75% av kurstiden.