Målning - Konstlinjen - tisdag

Målning - Konstlinjen - tisdag

I den här kreativa miljön kan du ta tag i ditt måleri som du kanske inte tidigare haft tid till. Du kan även arbeta med ansökningsprover till konst eller designutbildningar. Vi har blandade grupper där åldern inte har någon betydelse och du kan vara helt nybörjare eller vilja vidareutveckla ditt skapande. Det skapar ett intressant möte mellan deltagarna där alla har något att bidra med. Du får goda grunder i teckning, målning, kroki och modellteckning, färg och formlära, perspektiv samt materialkunskap. Vi arbetar med gemensamma uppgifter som stilleben, porträtt, modellteckning/målning och gestaltningsuppgifter för att öva upp seendet och känslan för färg och form.

HUVUDLEDARE
Stina Lindskog, konstnär

KROKILEDARE
Sarah Kläpp, konstnär

TISDAGSKURS:Är du nybörjare får du individuell handledning i t.ex. materiallära, färglära, bildrummet och perspektiv/komposition där vi har genomgångar och gör gemensamma övningar. Är du van att arbeta med bild så kan du vara med på det som du har behov av eller arbetar med egna projekt, där du får det stöd du behöver med diskussioner och handledning av läraren. Även på tisdagen tar vi upp ”veckans konstnär”. I kursen ingår ett visst antal studietimmar med modell för modellteckning/målning.

KURSENS MÅL
Att du ska lära dig grunderna i färglära, komposition, perspektiv, modellteckning/målning och därigenom utveckla din känsla för färg, form och den konstnärliga arbetsprocessen.
Att du ska bli hjälpt att komma fram till ditt personliga uttryck i bildskapandeprocessen.
Att få en förståelse för olika konstnärliga uttryck och sammanhang genom att se på och diskutera olika konstnärers bilder och teknik.

VIKTIG INFORMATION
Vi har även kurser på Konstlinjen:
Söndag 10.00-15.00 och Måndagar 09.00 - 16.00 och du kan välja om du vill gå 1, 2 eller 3 dagar i veckan och vilken veckodag/dagar du själv vill gå eller kombinera ihop.
Materialkostnader ingår inte i kurspriset. Du får löpande tips av läraren vilken typ av material du behöver skaffa.
Konstlinjens kursdeltagare får under kurstiden 10% rabatt på konstnärsmaterial hos Martins color, Stora Nygatan 4, Malmö, med undantag av duk och spännramar.