Hantverk & konst

I den här kreativa miljön kan deltagaren ta tag i sitt konstskapande på ett sätt som man kanske inte tidigare haft möjlighet till. Här kan man bejaka och ta vara på sin uttrycksvilja bortom kortsiktiga prestationsmål där lekfullhet har en given plats. Deltagarna får verktyg för ett självständigt skapande där fokus i kursen ligger på det praktiska utförandet.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi utgår från hantverket men kommer också att samtala om konstens relation till samtidens idéströmningar där alla deltagare kan dela med sig av sina perspektiv. Vi arbetar med teckning, målning, modellteckning, färg och formlära samt materialkunskap. För att utveckla hantverkskunnandet, seendet och känslan för färg och form, arbetar vi med stilleben, porträtt, modellstudier och gestaltningsuppgifter. I våra blandade grupper har ålder inte någon betydelse! Alla deltar på sina villkor.

FÖRKUNSKAP
Man kan vara helt nybörjare eller vilja vidareutveckla sitt skapande.

HUVUDLEDARE
Nike Edelholm Svensson

VIKTIG INFORMATION
Materialkostnader ingår inte i kurspriset. Kursledaren går igenom vad du behöver köpa eller komplettera med vid första kurstillfället. Du behöver till exempel blyertspennor och kol, skissblock, färger och penslar.